Employer Branding
03 maj 2023 Nyhet

Hitta rätt kollegor och stärk ditt varumärke med Employer Branding

Employer Branding handlar om hur ett företag eller en organisation presenterar sig själv som arbetsgivare. Det handlar alltså inte om att marknadsföra en produkt eller tjänst utan istället om människorna bakom.

Det finns flera skäl till att Employer Branding är viktigt för företag. Att behålla och attrahera önskvärda och högkvalificerade talanger är viktigt för alla företag – stora som små. Genom att kontinuerligt arbeta för att upprätthålla en stark Employer Branding ökar man sina chanser att behålla och attrahera medarbetare med rätt kompetens.

Hur bygger man en stark Employer Branding?

Employer Branding är ingenting man gör i en handvändning. Man bör istället se på saken ur ett längre och bredare perspektiv, som en väldigt lång marknadsföringskampanj. Med fördel kan man likt andra kampanjer fylla kampanjen med en aktivitetsplan. Aktiviteterna kan både vara analoga och digitala, förslagsvis deltagande på mässor, nätverksträffar, föreläsningar, annonsering och annan typ av marknadsföring.

Det är också betydande att all kommunikation är enhetlig och i linje med företagets tonalitet och värdeord. Om ett företag beskriver sig själva som en familjär och öppen organisation, men samtidigt får feedback från anställda om att företagskulturen är fokuserad på resultat, kan det orsaka förvirring bland både nuvarande och tidigare anställda. Även framtida medarbetare kan få en chock när deras bild av företaget inför en anställning inte överensstämmer med verkligheten. Är man osäker på vilket eller vilka ord ett företag ska använda sig av i sin kommunikation är det lämpligt att till exempel genomföra intervjuer med anställda för att få en överblick och kött på benen innan man satsar på sin Employer Branding.

Lägg fokus på medarbetarna

Vi på Komson arbetar ständigt för att stärka våra kunders Employer Branding. Nedan finns ett par exempel från där vi till exempel genomförde en kampanj för att lyfta Donald Davies & Partners medarbetare, samt en sommarkampanj för att framhäva Almi’s medarbetare i Uppsala. Idén att lyfta medarbetare och deras kompetens samt syn på företaget är någonting vi tror mycket på. Vi tror att det ger tidigare, nuvarande och framtida medarbetare en personlig ingång till företaget, och dessutom en mer trovärdig bild, det är trots allt anställda som är företagets grundpelare!

Komsons Employer Branding

Employer Branding är något alla företag borde tänka på för att stärka sitt varumärke, samt för att behålla och attrahera framtida medarbetare. Vi på Komson jobbar självklart med att lyfta fram våra medarbetare och senare i vår och sommar kan du hålla utkik efter inlägg där du kan lära känna oss ännu bättre. För att inte missa detta och mycket annat kan du redan nu följa oss i oss våra sociala kanaler!

Kategorier