11 maj 2021 Nyhet

Vi fortsätter rusta för framtiden ​– Johan Groth ny i styrelsen!

Hösten 2020 kompletterades Komson-teamet med Amanda Moberg, grafisk designer och Fabian Thorslund, skribent/projektledare. I januari samma år klev projektledarna Rosie Selgerudh och Elvira Strömberg in som ny byråledarduo på Komson, med ansvar för produktion och innovation. Nu fortsätter vi att bygga framtidens Komson genom att förstärka styrelsen!

Johan är baserad i Stockholm, och har en gedigen bakgrund inom verksamhetsutveckling från näringsliv och myndigheter. 1999 grundade Johan t ex konsultbolaget Metamatrix inom strategisk informationshantering. De senaste åren har Johan varvat arbete som kanslichef på Sverok, ett av Sveriges största ungdomsförbund, med styrelseuppdrag för en mängd olika bolag och organisationer, inom bland annat utbildning, e-learning, samhällsbyggnad och miljö

Vad fick dig att fastna för Komson?
– När jag går in i ett styrelseuppdrag tittar jag främst på tre saker. Först: Levererar bolaget tjänster och produkter som jag ser en nytta med? Sedan: Har ägarna en tydlig plan för bolaget och är de öppna för förändring? Och till sist: I vilken utvecklingsfas befinner sig bolaget? Jag är särskilt intresserad av bolag i tillväxtfasen som vill gå från ”några personer runt ett bord” till ”ett bolag med tydlig struktur, organisation och tillväxtmål”. Komson fick full pott i alla tre kategorier!

Vilken kompetens kommer du främst att bidra med i Komsons utveckling?
​– 
Min roll i styrelser är ofta att skapa struktur i styrelsearbetet, en struktur som gör det möjligt att fördela ansvar och att fokusera på strategisk utveckling. Jag har även ett tydligt fokus på försäljning där jag tycker om att vara konkret och sätta tydliga mål. Personalfrågor är också centrala för mig, inte minst i bolag som växer, då det är viktigt att de anställda känner att de får komma till tals och att styrelsen värnar en god arbetsmiljö. 

Vad tror du är viktiga framgångsfaktorer för framtidens kommunikationsbyråer, ur ett kundperspektiv?
​– 
Vi lever i en tid där information inte är någon bristvara och där de tekniska lösningarna för kommunikation utvecklas snabbt. Detta leder i många fall till en känsla av att det gäller att kommunicera mest och högst och i flest kanaler, vilket jag tror är fel. Att våga vara strategisk och målgruppsinriktad, men också flexibel och lyhörd när kundens behov eller verktyg och kanaler förändras, är viktigt. 

Vad ser du fram emot med att arbeta med Komson?
​– 
Jag ser fram emot att börja lära känna Komson mer och mer, och att utveckla styrelsearbetet så att det ännu bättre stödjer Komsons utveckling och tillväxt. Jag hoppas också snart få komma till Uppsala och träffa alla medarbetare och kunder!

Välkommen Johan!

I övrigt består styrelsen av Pernilla Lundin (tidigare marknadsdirektör Sandvik Coromant samt VD på Donald Davies & Partners) och Marcus Segersvärd (grundare,VD och styrelseordförande Komson). Johan rekryterades med hjälp av StyrelseAkademien i Stockholm/Uppsala.

Kategorier