Content Marketing

Content Marketing är ett kraftfullt verktyg som innebär att du delar värdefullt och relevant innehåll för en definierad målgrupp, i rätt kanal och i rätt förpackning.

Content Marketing

Content Marketing – eller innehållsmarknadsföring – innebär att du regelbundet delar med dig av värdefullt och relevant innehåll på ett sätt som är intressant och tillgängligt för en definierad målgrupp. Målet är att vinna målgruppens förtroende så att de vill fortsätta ta del av ditt innehåll, även reklam och säljbudskap.

Med ett bra och kontinuerligt Content Marketing-arbete kommer din målgrupp återkomma till dig och dina kommunikationskanaler.

Kontakta mig!

Utvalda kundcase

Bli top of mind

I dagens digitala medielandskap är tempot högt och marknadskommunikationen sker på mottagarens villkor. Det är enkelt att stänga av, byta eller välja bort det som inte är relevant. För att nå fram till mottagaren måste du bygga upp ett förtroende genom att dela kunskap, inspiration eller på annat sätt underhålla. Lyckas du vara konsekvent kommer du att nå fram och bli top of mind hos din målgrupp. En relation som med tiden utvecklas till en affärsrelation. Vi hjälper gärna dig på den resan.

Strategi direkt utifrån era säljmål

Det första vi vill veta är vad ert syfte och mål är. Utifrån det skapar vi en strategi utifrån era förutsättningar och resurser. Om strategin utgår från säljmålen så blir arbetet med content marketing till ett direkt sälj-verktyg.

‘’

På ett mycket kreativt sätt hjälper Komson oss att effektivt planera och fokusera vår kommunikation mot kunder och ägare. I dagens snabba mångfacetterade informationssamhälle är det oerhört viktigt att all information hänger ihop för att ge maximal effekt, vilket Komson är bra på.

Mats Högberg, vd, Pharmacolog

Strategisk Marknadsföring

Vilken målgrupp vill du nå ut till, vilket budskap tilltalas dessa av, vilka USP:ar bör du lyfta, hur och vad vill du få ut av marknadsföringsinsatsen?

Sociala medier

Nå din målgrupp med hjälp av annonsering på sociala medier. För våra kunder annonserar vi dagligen på bl.a. Facebook, Instagram och LinkedIn.

Account Based Marketing

Det handlar om att synka marknadsföringen med säljarnas process och vad de viktigaste kunderna har för behov av inspiration, kunskap & tips.

Inbound Marketing

Inbound marketing är en metod som innebär att du når ut till kunder genom att skapa skräddarsytt innehåll och en unik köpresa.

Din Marknadsavdelning

Har du svårt att hålla höjd och kontinuitet i din marknadsföring? Vi hjälper våra kunder med Marknadsstrategi, Content Marketing, Sociala medier, Grafisk design, Filmproduktion och Eventkoordinering – varje månad i ett skräddarsytt abonnemang. Alltid nära, långsiktigt och affärsmålsinriktat. Vi kallar det Din Marknadsavdelning.

Content Marketing

Content Marketing är ett kraftfullt verktyg som innebär att du delar värdefullt och relevant innehåll för en definierad målgrupp, i rätt kanal och i rätt förpackning.
Läs mer

Strategi & Branding

Vilken marknadsstrategi ska du ha för att nå dina sälj- och affärsmål? Vi hjälper dig att ta fram varumärkes- och marknadsstrategier som ger effekt.
Läs mer

Grafiskt & Rörligt

Se till att fånga målgruppens intresse och förmedla känslan av ditt varumärke. Du har två sekunder på dig om det handlar om innehåll för digitala kanaler.
Läs mer

Kreativa, nyfikna & erfarna

Vi hjälper företag och organisationer med marknadsstrategi, kampanjer, event och inte minst marknadskommunikation i digitala kanaler. Vi utmanar, driver och skapar effekt.

2006 startade vår vd Marcus Segersvärd den byråverksamhet som med tiden utvecklats och växt till dagens Komson. Flera av våra kunder har varit med oss sedan starten.

Välkommen till Komson.