Strategi & Branding

Vilken marknadsstrategi ska du ha för att nå dina sälj- och affärsmål – denna säsong och över en längre tid? Vi har bra erfarenhet av att ta fram marknadsplaner och varumärkesplattformar.

Strategi & Branding

Vi hjälper dig gärna att ta fram varumärkes- och marknadsstrategier, marknadsplaner och årsaktivitetsplaner utifrån vision, effekt- och affärsmål. Detta erbjuder vi som en del av vår tjänst “Din Marknadsavdelning” eller som en separat workshop.

Att med jämna mellanrum lyfta blicken från det operativa och ägna tid åt att planera, justera och fastställa sin marknadsstrategi är viktigt. Det ger stabilitet och riktning, inte minst när det blåser till i omvärlden och när förutsättningar och spelplan förändras.

Kontakta mig!

Marcus Segersvärd

+46 70-491 60 16

marcus@komson.se

’’

Med ett stort driv tar Komson ansvar för att vår marknadskommunikation alltid håller en hög nivå. De är tillgängliga, kompetenta och enkla att ha att göra med. De utmanar oss med spännande marknadsfrågor och bidrar med både den strategiska och operativa byrå-kompetensen som vi behöver

Per Eltell, vd, Donald Davies & Partners

Per Eltell, Donald Davies & Partners

Utvalda kundcase

Marknadsstrategi

I arbetet med att ta fram en marknadsstrategi och -plan börjar vi alltid med att läsa in oss på din verksamhets affärs- och säljmål, din vision och din målgrupp. När vi vet vem ni ska rikta er emot, var vi kan nå dem, vad du vill säga och få dem att förstå och göra, med mera, kan vi formulera en träffsäker strategi och senare även omsätta den i en aktivitetsplan. Mål, KPI:er och när och hur utvärdering ska ske, är också viktiga delar i en strategi, så att ni med tiden vet vad som ger effekt.

När vi tagit fram en genomtänkt strategi kan den omsättas i aktivitetsplaner där vi pekar ut konkreta insatser och aktiviteter samt när i tiden de ska genomföras.

Varumärke

En varumärkesplattform ska bland annat beskriva företagets vision, mission, varumärkesidentitet, målgrupper och USP:ar.

Brandbook

En brandbook hjälper er att hålla er till en strategisk varumärkesidentitet, och att ert varumärke och logotyp presenteras korrekt.

Marknadsplan

Behöver ni hjälp med en marknadsplan, kanske är det en pitch på gång? Vi har hjälpt många uppstartsbolag med material och rådgivning.

Marknadsanalys

Ska ni ut på en ny marknad?
Vi hjälper er scanna marknaden, konkurrenterna och målgruppen för en genomtänkt ”go to market”-process.

Din Marknadsavdelning

Tänk och takt i er marknadsföring. Med vårt Marketing as a Service-abonnemang stöttar vi med strategi, Content Marketing, Social Media Management, Text, Grafisk design, Filmproduktion mm – utifrån ert behov. Vi kan ta hela ansvaret eller vara en kompetent kugge i ert sälj- och marknadsteam. Nära, långsiktigt och affärsmålsinriktat. Vi kallar det Din Marknadsavdelning.

Content Marketing

Content Marketing är ett kraftfullt verktyg som innebär att du delar värdefullt och relevant innehåll till en definierad målgrupp – rätt förpackat och i rätt kanal.
Läs mer

Strategi & Branding

Vilken marknadsstrategi ska du ha för att nå dina sälj- och affärsmål? Vi hjälper dig att ta fram strategin, planen och profilen som matchar din ambition och vision.
Läs mer

Grafiskt & Rörligt

Se till att fånga målgruppens intresse och förmedla känslan av ditt varumärke. Du har två sekunder på dig när det handlar om innehåll för digitala kanaler.
Läs mer