Integritetspolicy och cookies

Integritetspolicy
För oss på Komson AB är det viktigt att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt, helt i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation). Den här policyn omfattar alla personuppgifter vi hanterar.

Vårt syfte med lagring av personuppgifter
Om du är kund eller samarbetspartner samlar och lagrar vi dina personuppgifter i våra system, t ex i vårt molnbaserade mailsystem. Uppgifter vi lagrar är namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och befattning på ditt företag eller organisation. Detta gör vi för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande till dig t ex i en uppdragsleverans och uppföljning av leverans. I en avtalssituation kan dina uppgifter även komma att lagras i vårt bokföringssystem.

Om vi hanterar personuppgifter som ditt företag är ansvarig för, t ex om vi administrerar ditt företags elektroniska nyhetsbrev eller får adresslistor för ett dr-utskick, har vi även upprättat ett Personuppgiftsbiträdesavtal med ditt företag. Det avtalet tar upp ansvar och säkerhet gällande de personuppgifterna.

Vi kan också lagra uppgifter om dig om vi tror att vi kan ha ett framtida samarbete, och då även ringa upp eller skicka erbjudanden till dig. Du kan när som helst avsäga dig fortsatt kontakt.

Om du är en potentiell rekrytering, praktikant eller underleverantör lagrar vi samma information om dig. Förutom namn och kontaktuppgifter lagras då din ev CV och portfolio som kan innehålla bild och födelsedatum.

De personuppgifter vi lagrar är endast för vårt eget bruk enligt ovan, den hanteras av vår egen personal och/eller av våra personuppgiftsbiträden och kommer inte att lämnas ut eller säljas till annan aktör eller användas för andra syften än de ovan redovisade.

Om vårt åtagande med dig upphör och vi inte har en förnyad kontakt inom tre år kommer dina uppgifter att raderas. Detta gäller samtliga ovan nämnda uppgifter. Om lagkrav finns om längre lagringstid, t ex enligt bokföringslagen, kommer lagringstiden att förlängas för att uppfylla lagkravet.

Samtliga våra IT-system är molnbaserade. Vi har även vissa dokumentbundna arkiv. Rutiner för säker hantering av lagrade personuppgifter finns upprättade.

Återkallande av samtycke och radering/korrigering av uppgifter
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för utskick/kontakt ifrån oss, be oss redovisa vilka personuppgifter vi har om dig, be oss radera eller korrigera dem, genom att skicka ett mail till info@komson.se. Vi raderar uppgifter snarast om det inte finns lagkrav på lagring t ex genom bokföringslagen.

Har du frågor om hur vi hanterar personuppgifter kan du alltid kontakta vår personuppgiftsansvarige; Marcus Segersvärd, vd, Komson AB. E-post: marcus@komson.se

Maj, 2018

Cookies
En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar på webbsidan, för att därmed kunna utveckla sidan för en bättre besöksupplevelse.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Källa: Post- och telestyrelsen