21 augusti 2023 Nyhet

Så justerar du marknadsstrategin efter marknadsläget – fokus och riktning

Upplever du en lite kärvare marknad? Då kan det vara klokt att se över prio och innehåll i marknadsstrategin. En aktiv marknadskommunikation visar på stabilitet och hjälper dig att hitta kunderna du söker – bara fokuset hamnar på rätt saker. Här är listan med områden du som marknadschef eller marknadsförare bör titta närmare på nu.

Innan jag pekar ut dessa områden, är det kanske viktigaste av allt att vara nära dina befintliga kunder. Ha en tät dialog, få en förståelse för  hur deras marknad ser ut och vilka förändringsbehov de eventuellt ser. Då kan du möta dem med inspel, visa på flexibilitet och anpassa ditt erbjudande så att det passar dem bättre. En win-win för er båda här och nu – och i det långa loppet!

Några fokusområden för att effektivisera marknadsföringen, stötta sälj och organisation – i ett tuffare marknadsläge:

 • Mer direkta säljaktiviteter – men utifrån en noggrann segmentering
  Att fokusera mer på uppsökande sälj och leads-genererande aktiviteter är klokt, men tänk på att ta reda på i vilka branscher och nischer förutsättningarna är som bäst. Annars eldar du för kråkorna. En början kan vara att identifiera de branscher som inte påverkas av de tuffare tiderna så mycket eller alls (företag inom IT-, ekonomi-, juridiktjänster, läkemedelsföretag och offentlig sektor brukar generellt gå stabilt oavsett. Kan du erbjuda något där?
 • Behåll en aktiv marknadskommunikation
  Då visar ni att ni är ett hållbart och stabilt företag som vill ha nya kunder, som potentiella kunder ser, även i osäkra tider. Att enbart satsa på sälj och kortsiktiga kampanjer utan någon pågående mer strategisk långsiktig kommunikation i grunden, ger påvisad sämre effekt.
 • Ompröva ditt värdeerbjudande och betalningsmodell
  Det som fungerat i en konjunktur, är troligen inte lika gångbart i en annan. Forma om ditt erbjudande, och kommunikationen kring det, så att det adresserar kostnadseffektivitet, långsiktigt värde och minskade risker för mottagaren.
 • Anpassa ditt innehållsskapande till målgruppens situation
  Adressera din målgrupps huvudvärk och visa hur ni kan vara lösningen på deras utmaningar och problem. Se över er Content Marketing-plan, dvs det ni tar upp i form av kunskapsdelning, tips och inspiration, så att den matchar den verklighet som din målgrupp verkar i. Ett innehåll som för bara ett halvår sen kändes attraktivt kan idag kännas världsfrånvänt.
 • Har du möjlighet, nu är det bra läge att göra ditt varumärke känt och att positionera dig på marknaden
  I en mer återhållsam tid är det lättare och billigare att synas i målgruppens kanaler med ditt innehåll och därmed ta sk “share-of-voice” (andelen av den marknadsföring som som görs i en brasnch, dvs din jämfört med dina konkurrenters). En ökad share-of-voice har en direkt korrelation till ökad marknadsandel, dessutom kan du enklare positionera dig. Idag är det även “köparnas marknad”, dvs lättare att få bra deals hos annonssäljare och marknadsföringsbyråer.
 • Digital transformation och datadriven marknadsföring.
  En genomtänkt plan för vilken data du ska samla och hur du ska analysera den är också extra viktigt nu. Så att du vet att dina investerade kronor i marknadsföring matchar dina mål och ger den effekt du är ute efter. Effektiva digitala verktyg (exempelvis vissa AI-verktyg) och en bra struktur för mätning och uppföljning av data förbättrar även kundupplevelsen, underlättar contentskapandet och bidrar till kostnadseffektivitet.

Behöver du någon att bolla med, eller någon som kan ta arbetet med en effektiv marknadsföring vidare hos dig? Kontakta mig!

Hälsningar,
Marcus Segersvärd
Marknadsstrateg och VD
Komson
marcus@komson.se
070-491 60 16

Marcus Segersvärd har över 20 års erfarenhet inom marknadsföring som projektledare, copy och marknadsstrateg. Som grundare av kommunikationsbyrån Komson har han jobbat långsiktigt och nära ett stort antal start ups, scale ups och etablerade B2B och B2C-företag som verkar på internationella, nationella eller regionala marknader. Däribland Dirac, IPercept, Donald Davies & Partners, Pharmacolog, Almi, PROFFS Hairstyling och Subway.

Kategorier