21 juni 2023 Nyhet

Vad vill kunderna ha av sin kommunikationsbyrå?

Olika företag och uppdragsgivare kräver olika saker av sin byråpartner. Beroende på hur marknaden ser ut och i vilken utvecklingsfas de befinner sig i, ser kravlistan lite annorlunda ut. Men vissa egenskaper återkommer och är mer vanliga att kunderna efterfrågar än andra, såsom ansvarstagande, hög kompetens och inspiration!

Det går att dela upp företag på olika sätt, till exempel utifrån den marknad de befinner sig på och om de är i en start-up, scale-up eller etablerad fas. Kraven på byrån varierar därefter, och såklart även utifrån andra saker såsom uppdragsgivarens egen organisation och erfarenhet av byråsamarbeten.

Tittar man generellt på vilka egenskaper som företag och uppdragsgivare sätter upp på sin kravlista finns ofta följande saker med: Proaktivitet och engagemang. Kompetens, både bred och hög, inte minst inom strategi och det digitala. Kreativitet och inspiration. En och samma kontaktperson på byrån och snabb återkoppling är också viktigt. Ett etiskt och hållbart förhållningssätt och delade värderingar likaså.

Det här värderar kunderna hos sin byrå!

När vi tittar på utlåtanden från våra egna ‘Din Marknadsavdelnings-kunder’ framträder ett mönster. Här finns olika typer av företag – från scale up-företag med komplexa tech-produkter på en internationell marknad, till etablerade verksamheter på en regional marknad. Främst B2B men även B2C.

Topplistan värderade egenskaper hos kommunikationsbyrån:

  1. Ansvarstagande och säkra leveranser
  2. En strategisk approach och långsiktighet
  3. Hög kompetens och nivå på arbetsresultatet
  4. Kreativitet och förmågan att inspirera! 

Här kan du läsa vad alla våra Din Marknadsavdelnings-kunder säger om oss!

Vad värderar du själv när du väljer byrå?

Marcus Segersvärd
VD & Marknadsstrateg
Komson

PS. Hur får man ett långt byråsamarbete att utvecklas och fungera? Läs artikeln: Allt började med Cajsa’s Kök – nycklarna till ett samarbete som fyller 20 år!

Kategorier